กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก บูรณาการหน่วยงานตรวจปัสสาวะ นร.มัธยมฯ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

964

กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก บูรณาการหน่วยงานตรวจปัสสาวะ นร.มัธยมฯ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 10 ก.พ.2564 พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง.. ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก (ท.) มอบหมายให้ ร.ต.สุวัฒน์ เพ็งคุ้ม รองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติฯ  กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก และ จนท.ปฏิบัติการฯ  บูรณาการร่วมกับ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้ นายอรัญ  นิยะกิจ ปลัดอำเภอเมืองฝ่ายความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก, จนท.ตร.สภ.เมืองพิษณุโลก, จนท.ตร.ปคม., ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก

โดยร่วมตรวจปัสสาวะตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก 2564 ให้กับโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายจังหวัดพิษณุโลก มาตรการปัดกวาดบ้านปลอดยาเสพติด โดยกำหนดกิจกรรมคัดกรองนักเรียน กลุ่มสี่ยงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 240 คน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและนำไปสู่กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในสถานศึกษา ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด