วันที่10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตว์แพทย์เทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ที่ได้มาตรฐาน พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งห้องปฏิบัติการตรวจหาสารตกค้างต่างๆ เช่น สารเร่งเนื้อแดง และโรคระบาดที่เป็นโรคจากสัตว์สู่คน


ซึ่งเป็นไปตามโครงการรณรงค์บริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK) ที่กรมปศุสัตว์จัดขึ้น พร้อมนี้ มีการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารตกค้างต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6

นายสัตว์แพทย์ เทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 กล่าวว่า ถึงการทำงานของรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) ดังกล่าว ซึ่งสามารถเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ให้เกิดผลอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองตามโครงการปศุสัตว์ OK ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค และไข่สด ว่ามีมาตรการตรวจสอบตลอดทั้งกระบวนการผลิต เป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

อีกทั้งเพื่อเป็นการ ตอกย้ำคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสดที่จำหน่าย ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สร้างความกังวลด้านสุขภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดย ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก มีสถานที่จำหน่ายสัตว์ที่ผ่านการรับรอง จำนวน 56 แห่ง สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ผ่านการรับรอง จำนวน 33 แห่ง


อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการติดเชื้อต่างๆ จากอาหาร เช่น โรคหูดับ เป็นต้น