บรรยากาศวันจ่าย ที่บริเวณตลาดสดนครแม่สอดหรือตลาดสีมอย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปีนี้เงียบเหงา กว่าทุกปีที่ผ่านมา


วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณตลาดสดนครแม่สอดหรือตลาดศรีมอย เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ในวันจ่ายของเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2564 หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดจังหวัดตาก ประกาศ ปิดตลาดพาเจริญและตลาดศรีมอย เป็นเวลา 2 วัน วันนี้ได้มีการอนุโลมให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดในตลาดสีมอยและตลาดพาเจริญเปิดจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 2 วัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน แก่พ่อค้าแม่ค้า ให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งพบว่ามีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเดินทางจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อนำไปไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พ่อค้าแม่ค้า บอกว่า ปีนี้ บรรยากาศเงียบเหงามาก เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านๆ มา จากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด 19


อย่างไรก็ตาม พ่อค้าแม่ค้า เผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวเตรียมประกาศปิดตลาดทั้ง สอง แห่ง อีก 2 วัน คือวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อทำความสะอาดตลาดและคัดกรองบุคคลที่ยังไม่ได้รับการตรวจโควิด 19