โรงพยาบาลแม่สอด จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก วัตถุมงคลเจ้าพ่อพะวอ รุ่น “60 ปี โรงพยาบาลแม่สอด” เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบเปิดทำการ 60 ปี โรงพยาบาลแม่สอด


วันที่ 26 มีนาคม 3562 ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก วัตถุมงคลเจ้าพ่อพะวอ รุ่น “60 ปี โรงพยาบาลแม่สอด” เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บางส่วนยังขาดแคลน และเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบเปิดทำการ 60 ปี โรงพยาบาลแม่สอด


โดยมีพระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพฤกติ์ เชียนธารรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เถราจารย์อธิษฐานจิต (นั่งปรก) ประกอบด้วย พระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก พระครูวิจิตร วัฒนาวิธาน ครูบาแก้ว กาวิโร เทพเจ้าดอยทีมู พระสุนทรสมาจาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สอด พระครูไพโรจน์ศาสนานุกูล เจ้าคณะอำเภอแม่สอด พระครูสุธีวุฒิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด และพระครูกิตติธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดเกศแก้วบูรพา


สำหรับผู้ที่สนใจ ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคลเจ้าพ่อพะวอ รุ่น “60 ปี โรงพยาบาลแม่สอด”
1.สั่งจองด้วยตนเองที่โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
– งานประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก โทร.055-531224, 055-531229, 055-531990
– กลุ่มงานการเงิน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โทร.055-532736
2. สั่งจองออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.maesot-hospital.com หรือ www.maesot.moph.go.th หรือคลิกhttps://goo.gl/forms/HPJOEnm7tAdJ2q3f1
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าของจะหมด


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น