พิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัด สั่งปิด”ครัวสบายพุง”หลังจับกุมนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้บริการ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 พ.อ.วัชรพงศ์   แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ ร.ต.สุวัฒณ์  เพ็งคุ้ม รอง หน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติกลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายณฤทธิ์ กันทวรรณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุข/หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด พ.ล.บูรณาการร่วม นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามค้ามนุษย์ (ปคม.)เดินทางไป “ร้านครัวสบายพุง”ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ<span;>วันที่ 8 ก.พ.64 เวลา 18.30-20.30 น.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อให้ทางร้านรับทราบหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่จะดำเนินการออกคำสั่งปิดสถานประกอบการและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นระยะเวลาห้าปี โดยคำสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงขอแจ้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าของร้านครัวสบายพุง ในฐานะผู้ประกอบการและเป็นบุคคลที่จะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองได้มีโอกาสโต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

โดยหากผู้ประกอบการฯ ประสงค์จะโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายดังกล่าว ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผวจ.พ.ล./ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล. ได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากมิได้โต้แย้งภายในกำหนดดังกล่าว จังหวัดพิษณุโลกจะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้ประกอบการฟัง และผู้ประกอบการได้อ่านทวนพร้อมเซ็นรับทราบในเอกสารเป็นที่เรียบร้อย

รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจับกุมร้านอาหาร “ครัวสบายพุง” เลขที่ 93/6 ม.7 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก มีการเปิดบริการเป็นลักษณะร้านอาหารทั่วไป แต่เปิดให้บริการลักษณะเป็นสถานบริการ โดยมีดนตรีและมีการกระทำผิดต่อเด็กและเยาวชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมาย จำหน่ายสุราเครื่องดื่มและมีวัยรุ่นผู้หญิงนั่งบริการปรนนิบัติ โดยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 5 คน ให้บริการดื่มกินกับแขกผู้มาใช้บริการ