พิษณุโลก วันแรกรับสมัครนายกเทศมนตรี-สท. 26 แห่ง เทศบาลนคร -เมืองอรัญญิก ใส่เสื้อทีม”คณะลูกนเรศวร”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564.ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  26 แห่ง เป็นเเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมืองอรัญญิก 1 และเทศบาลตำบล 24 แห่ง โดยกำหนดรับสมัคร 8-12 กุมภาพันธ์ และ เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

 

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครที่เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลนครพิษณุโลกต่างมากันก่อนเวลา 08.30 น. อันเป็นเวลาเริ่มเปิดรับสมัครเลือกตั้ง มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เดินทางมา 2 คน คือนางเปรมฤดี  ชามพูนท อดีตนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 4 สมัย หัวหน้าคณะลูกนเรศวรและนายสุรเดช วงศ์บา อดีตข้าราชการบำนาญ รวมถึงผู้สมัคร สท. ที่มาก่อนเวลา 08.30 น ทั้งนี้ผู้สมัครได้ตกลงกันได้ นายสุรเดช ได้สมัครก่อนได้หมายเลข 1 ส่วนนางเปรมฤดี  ชามพูนท  ได้หมายเลข 2

สำหรับสนามเลือกตั้งนายกเทศบาลนครพิษณุโลก นับว่านางเปรมฤดี  ชามพูนท หมายเลข 2 เป็นตัวเต็ง ต้องการการกลับยึดเก้าอี้คืนอีกครั้ง หลังจากถูกเว้นวรรคการเมืองมา 1 สมัย แต่เป็นคณะลูกนเรศวรที่เคยสังกัดบริหารเทศบาลนครพิษณุโลก มานาน 8 ปี

 

รายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนายบวรเดช หล้าแหล่ง หรือ ปาล์ม  นักธุรกิจหนุ่ม ในนามกลุ่มคนรักพิษณุโลก  ได้เดินทางมาลงสมัครนายกเทศบาลนครพิษณุโลก ได้หมายเลข 3

ส่วนเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้สมัครต่างมากันก่อนเวลา 08.30 น.โดนผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองอรัญญิก 3 คน สามารถตกลงลำดับการสมัครและหมายเลขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนายบรรเจิด เพ็งเทศ ได้หมายเลข 1 นายนรินทร์   วัฒนกุลชัย หัวหน้าคณะลูกนเรศวร ได้หมายเลข 2  และ นายณัฐธนารัฐ  ไตรยะขันธ์เดชา ได้หมายเลข 3