รับสมัครผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตากวันแรก  เพียง 2 ทีม ส่วนแชมป์เก่า คระกูลทวีเกื้อกูลกิจ แสดง สปริต ปล่อยให้ลูกทีมแห่ซบรังใหม่ และแยกย้ายกันสมัครอิสระ ตามความชอบ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก  นายอำเภอเมืองตาก เป็นประธานจับสลาก ผู่บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองตาก และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก 3 เขตเลือกตั้ง จำนวน 18 คน ปรากฏว่า มีผู้สนใจที่มาลงเวลาก่อน 08.00 น. จำนวน 2 ทีมที่ 1. นาย ณพล หรือทนายแม็ก ชยานนท์ภักดี รองประธานชมรมทนายความจังหวัดตาก คณบดีคณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยลุ่มแม่น้ำปิง ส่วนทีมที่ 2 นายกำธร (อู๊ด) บุญสา  อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก และเจ้าของกิจการร้านกิตติพงษ์คาร์แคร์และผู้สมัครอิสระ ที่แยกมาจากกลุ่ม และภาคประชาสังคม ชาย-หญิง รวม 9 คนผลการจับสลากตามที่ทำความตกลงกันระหว่างผู้สมัครทีม และอิสระ นายกำธร บุญสา หัวหน้ากลุ่มเป็นจับสลากตนแรกในตำแหน่งนายกเมทศมนตรีเมืองตาก จับได้เบอร์ 2 เป็นผลให้นายณพล (ทนายแม็ก) ชยานนท์ภักดี ได้เบอร์ 1

นายกำธร กล่าวอีกว่า ก่อนจับสลากตนเองและผู้สมัครในทีมไปกราบไหว้สิ้งศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก ขอให้จับสลากได้เบอร์ 1 ในนามนายกเมศมนตรีเมืองตาก และพรรคพวกได้เบอร์ดี เป็นศิริมงตล เพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองตาก ในทางที่ดีขึ้นและต้องขอขอบคุณนายขกำธร บุญสาม ที่อนุเคราะห์จับเบอร์ 2 ไปก่อนหน้านี้ด้วย


สำหรับผู้สมัครอิสระ และทีม มีใครบ้าง กลุ่มใดได้เบอร์อะไรบ้าง จะรายงานให้ทราบต่อไป