อุตรดิตถ์ บรรยากาศรับสมัครนายก-สมาชิก ทต.บ้านเกาะ เกือบวุ่นเรื่องจับสลากหมายเลข

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำเทศบาลบ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)เป็นวันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า เมื่อว่าที่ผู้สมัครต่างตื่นตัวจัดเตรียมเอกสาร เดินทางมาขอลงเวลาก่อนเวลา 08.00 น. โดยนายนิยม จันทร์เยี่ยม ผอ.กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ด้วยตนเอง

เมื่อถึงเวลา 08.30 น.ในส่วนของผู้สมัครนายกฯทต.บ้านเกาะ มีจำนวน 3 คน และดำเนินการจับสลากปรากฏว่า นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช อดีต สจ.เมืองอุตรดิตถ์ ผู้สมัครนายกฯกลุ่มรวมพลังบ้านเกาะ จับได้เบอร์ 1 ,นายอุดม บินไชสง ข้าราชการบำนาญ ผู้สมัครอิสระ ได้เบอร์ 2 แต่เมื่อ จนท.ตรวจสอบเอกสารไม่สามารถยื่นใบสมัครในวันนี้ได้ เนื่องจากขาดเอกสารการชำระภาษีประจำปี 2563 ส่งผลให้นายทรงวุฒิ ทัพศรีสวัสดิ์ นักธุรกิจผู้สมัครอิสระ ได้สิทธิ์เลื่อนจากผู้สมัครเบอร์ 3 เป็นเบอร์ 2

อย่างไรก็ตามบรรยากาศเริ่มวุ่นเล็กน้อย  เมื่อผู้สมัคร สท.เขต 1 ทต.บ้านเกาะ ที่มาลงเวลาก่อน 08.00 น.มีจำนวน 9 คน แยกเป็นอิสระ 1 คนและอีก 8 คนคือผู้สมัคร สท.กลุ่มรวมพลังบ้านเกาะไม่สามารถตกลงเรื่องของการจับสลากหมายเลขผู้สมัครได้ โดยผู้สมัคร สท.กลุ่มรวมพลังบ้านเกาะ จะไม่ขอจับสลากแต่ให้โอกาสผู้สมัครอิสระสมัครซึ่งมี  1 คน ได้เบอร์ 1 ไป จากนั้นเป็นลำดับของกลุ่มรวมพลังบ้านเกาะตามลำดับ  แต่ผู้สมัครอิสระไม่ยินยอม ส่งผลให้ผู้สมัคร สท.กลุ่มรวมพลังบ้านเกาะ เดินออกจากที่รับสมัคร และจะขอยื่นเอกสารภายหลัง

นอกจากนี้ยังพบความแปลกใหม่ของการเมืองท้องถิ่น ในครั้งนี้ เมื่อกลุ่มรวมพลังบ้านเกาะ ที่มีนายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช หรือ เสี่ยแก้ว เป็นผู้สมัครนายกฯบ้านเกาะนั้น ได้มีการส่งผู้สมัคร สท.ของกลุ่มรวมพลังบ้านเกาะ 2 เขตๆละ 8 คน โดยปกติจะส่งเพียงเขตละ 6 คนตามจำนวน สท.ที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้กลุ่มรวมพลังบ้านเกาะมีผู้สมัคร สท.รวม 16 คน และหาเสียงด้วยกัน

ด้านนายวัชระ ทัพผดุง ผู้สมัคร สท.เขต 2 กลุ่มรวมพลังบ้านเกาะ กล่าวว่า เหตุผลที่กลุ่ม มีผู้สมัคร สท.มากถึงเขตละ 8 คน แทนที่จะเป็น 6 คนเนื่องจาก ทุกคนต่างมีใจอาสา ร่วมทำงาน เป็นกลุ่มเพื่อน กลุ่มญาติพี่น้องกัน เป็นเวลานาน เมื่อจับมือกันลงสมัคร สท.จึงอยากให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพ ไม่มีความแตกแยก หรือทะเลาะใดๆ ที่สำคัญอยากประสานความสามัคคีสร้างการเมืองแบบใหม่ เป็นมิติใหม่ทางการเมืองไทย ว่าสามารถลงกลุ่มเดียวกันได้ แม้จำนวนจะเกินกว่าที่ประชาชนจะเลือกได้คือ เขตละ 6 คน  และให้ประชาชนตัดสินใจ ในวันเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564  จึงเป็นที่มาว่าเหตุใด กลุ่มรวมพลังบ้านเกาะมีผู้สมัคร สท.เขตละ 8 คน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน