โรงพยาบาลแม่สอด เผยผลตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด 19 พื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อ 14 ราย ต้องกักตัวกลุ่มเสี่ยงรวม 50 ราย ขณะที่โรงเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประกาศปิดกรณีพิเศษเพิ่มอีก 1 สัปดาห์

โรงพยาบาลแม่สอด เปิดเผยข้อมูล การตรวจคัดกรองเชิงรุก 4 จุดใหญ่ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 2,246 คน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในกลุ่มไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยเผยผลตรวจออกมาเกือบทั้งหมดแล้ว พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่เพิ่ม 14 ราย เจ้าหน้าที่ได้ รับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแล้ว และอยู่ระหว่าง กำลังสอบสวนโรค ซึ่งได้มีการกักตัว ผู้เสี่ยงสัมผัส รวมจำนวน 50 ราย ขณะนี้เข้ารับการกักตัวดูอาการ ที่Local Qunrantine ซึ่งปัญหาที่พบ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ จะไม่บอกความจริง เกี่ยวกับ Timeline ทำให้การสอบสวนโรค ใช้เวลานาน ซึ่งบางครั้งต้องขออำนาจฝ่ายปกครองและตำรวจมาช่วยสอบสวน ถึงจะได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้จึงอยากฝากถึงประชาชน อย่าตื่นตระหนก แต่ขอให้ ป้องกันตัวเอง คือใส่หน้ากาก ล้างมือและเว้นระยะห่าง


ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้โรงเรียนทั้ง สังกัด ภาครัฐและเอกชน ทุกแห่ง ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด ประกาศปิดเป็นกรณีพิเศษ ระหว่าง 8-14 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นการปิดเพิ่มอีก 1 สัปดาห์ กลับมาใช้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์อีกครั้ง พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19