พิษณุโลก บชร.3 เปิดร้านสวัสดิการเรือนรับรอง จำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์สมาคมแม่บ้าน ผลผลิตทหารพันธุ์ดี

639

พิษณุโลก บชร.3 เปิดร้านสวัสดิการเรือนรับรอง จำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์สมาคมแม่บ้าน ผลผลิตทหารพันธุ์ดี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 บริเวณเรือนรับรอง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3)ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดร้านสวัสดิการเรือนรับรอง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีพลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3.และคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกฯ ให้การต้อน

เนื่องด้วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กำหนดเปิดร้านสวัสดิการเรือนรับรอง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล ครอบครัวตลอดจนบุตร และบุพการีที่มีความต้องการการพิเศษ โดย การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมาคมแม่บ้าน บุตร และบุพการีที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งการนำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ตามฤดูกาล