แม่ทัพน้อยที่ 3 จัดกำลังทหารพราน 36 เข้าร่วมดับไฟพื้นที่ดอยสุเทพ – ปุย


วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. พ.อ.ประสาน ไกรสิงห์เดชา รอง เสธ.ศอ.ปกป.ภาค สน. พร้อม พ.อ.สงบศึก วังแก้ว หน.ส่วนสนับสนุนฯ นำกำลังร้อย ทพ.36 จำนวน 2 ชป., กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดเชียงใหม่ มทบ.33 ร่วมบูรณาการการดับไฟ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ – ปุย ศูนย์บูรณาการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อ.เมืองเชียงใหม่ ส่วนแยกที่ 1 ต.แม่เหียะ บริเวณอุทยานดอยสุเทพ -ปุย

ทั้งนี้ ตามการสั่งการของ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เนื่องจากขณะนี้ ศูนย์อำนวยการฯนำทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานที่ 32 ,35 และ กองร้อยทหารพรานที่ 36 ขึ้นยุทธการการดับไฟในพื้นที่ที่มีความรุนแรง จนถึงวันที่ 30 เม.ย.62 เพื่อบูรณาการร่วมกับจังหวัด หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้ กองร้อยทหารพรานที่ 32 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่าน กองร้อยทหารพรานที่ 35 รับผิดชอบพื้นที่ลำปาง ส่วนกองร้อยทหารพรานที่ 36 รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่