พะเยา ค่าหมอกควันยังเกินมาตรฐาน ผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 25 มีนาคม 2562 จังหวัดพะเยายังมีค่าหมอกควัน PM 2.5 เกินมาตรฐาน เฉียด 200 สภาพอากาศในจังหวัดพะเยา ยังปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ช่วงเช้าอากาศหนาวเย็น ช่วงบ่ายอากาศร้อนอบอ้าว หมอกควันปกคลุมไปทั่วจังหวัด จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 164 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 187 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ กลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

แพทย์หญิงศรินพันธ์ ผ่องพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา  แนะนำประชาชนและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหลังสถานการณ์หมอกควันมีค่าเกินมาตรฐาน แนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและลดอันตรายที่จะเกิดจากหมอกควันซึ่งมีผลต่อสุขภาพ ทำให้เกิดอาการใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคผิวหนัง และโรคตาอักเสบโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่น โรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ ควรป้องกันตัวเองในช่วงนี้เป็นอย่างมาก เพราะหมอกควันจะกระตุ้นให้อาการของโรครุนแรงขึ้น

ดังนั้นช่วงที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง โดยค่า PM 2.5 เกิน 164 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสม ในกรณีที่มีอาการ แสบตา ไอ ระคายคอ หายใจลำบากติดขัด อาการยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์