พะเยา รายงานผลการนับคะแนนเสียง ส.ส. จ.พะเยา ทั้ง 3 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

พะเยา เวลา 22.29 น.


เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้คะแนน 51,460 พรรคเพื่อไทย น.ส.อรุณี ชำนาญยา ได้คะแนน 21,378 พรรคอนาคตใหม่ นาย ภูวกร ศรีเนียน ได้คะแนน 16,086

เขต 2 พรรคเพื่อไทย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ได้คะแนน 32,775 พรรคพลังประชารัฐ นายธวัช สุทธวงศ์ ได้คะแนน 25,583 พรรคอนาคตใหม่นายบำรุง สักลอ ได้คะแนน 14,661


เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ นายจีระเดช ศรีวิราช ได้คะแนน 41,100 พรรคเพื่อไทย นายไพโรจน์ ตันบรรจง ได้คะแนน 30,184 พรรคอนาคตใหม่นาย วิสา บุญนันดา่ได้คะแนน 13,091