พะเยา. ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.คาดผู้มาใช้สิทธิ์กว่า ร้อยละ 80

วันที่ 24 มี.ค. 2562 บรรยากาศการเลือก ตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ที่ จังหวัดพะเยา ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 และ 12 บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งส.ส.เขต 1 ของจังหวัดพะเยา บรรยากาศการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง


นายสมคิด แผ่นทอง ประชาชนชาวพะเยาที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ในวันนี้ เนื่องจาก ประเทศไทยห่างเหินการเลือกตั้ง ส.ส.มานานหลายปีแล้ว โดยอยากได้คนดีเข้าไปเป็นผู้แทนของประชาชน


ขณะที่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดพะเยา โดยได้ขอเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะ น้องๆที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกหรือ New Voter ที่มีเป็นจำนวนมาก รวมถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆ ตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อเลือกคนดีเข้าไปเป็นผู้แทน เป็นปากเป็นเสียงของประชาชน

ส่วนเลือกของการจัดการเลือกตั้งนั้นทางจังหวัดพะเยา ได้บูรณาการ ทุกหน่วยงานทั้ง กกต.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลความสงบเรียบร้อย ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเหตุ การความวุ่นวายหรือความไม่สงบในพื้นที่แต่อย่างใด และในเวลา 17.00 น ซึ่งเป็นเวลาที่ปิดหีบเลือกตั้ง และนับคะแนน ก็อยากขอเชิญชวนประชาชนให้มา ดูการนับคะแนน เพื่อร่วมกันเป็นหูเป็นตา เพื่อให้รู้ว่าจังหวัดพะเยานั้น การเลือกตั้งมีความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม


ขณะที่พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ทางตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาได้มีการบูรณาการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 เกือบ 2,000 นาย ทำหน้าที่ ในการดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อย ซึ่งจะถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบหรือมีเหตุการณ์ใดๆความวุ่นวายหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นในพื้นที่


ด้านนายปรพล พูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ระบุว่า การเลือกตั้งส.ส.ที่จังหวัดพะเยา ซึ่งมีทั้งหมด 3 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้ง 848 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 394,375 คน โดยคาดว่าจะผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 75 – 80 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนเรื่องการร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้น ขณะนี้ยังไม่พบการร้องเรียนในพื้นที่ แต่มีการร้องเรียนไปยังส่วนกลาง ทั้งนี้ คาดว่าเวลา 19.00 น.น่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ ส่วนการส่งคะแนน และเอกสารประกาศต่างๆ การรวมผลคะแนนของศูนย์เลือกตั้งอำเภอ และเขต ก็น่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณเวลา 20.00 น.ของวันนี้…