ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดตาก เผยการมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งเป็นไปด้วยเรียบร้อย ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ห่างไกล มั่นใจไม่มีปัญหาการขนหีบบัตร


นายชัยพฤษติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ในการแจกจ่ายอุปกรณ์การเลือกตั้ง หีบบัตร และคูหาลงคะแนน ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ได้รับครบถ้วน ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 ของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีจำนวน 80 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ได้มีการแบ่งการมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งออกเป็นสองช่วง โดยช่วงเช้าจะให้หน่วยเลือกตั้งที่อยู่ห่างไกล รับอุปกรณ์ก่อน เช่นตำบลพะวอ ตำบลด่านแม่ละเมา เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูง บางจุดต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ


ด้านนายชัยพฤษติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดตาก กล่าวว่าสำหรับการมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด มีจำนวน 80 หน่วยเลือกตั้ง สำหรับพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ห่างไกล เช่นในพื้นที่บ้านสามหมื่นทุ่ง ตำบลพะวอ บ้านขุนห้วยช้างไล่ ตำบลด่านแม่ละเมา ที่อาจใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เชื่อว่าไม่มีปัญหาการเดินทาง เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ทำให้การเดินทางไม่ลำบากเหมือนเช่นฤดูฝน และจะไม่เป็นอุปสรรคในการขุนส่งหีบบัตรแต่อย่างใด เช่นเดียวกับเรื่องไฟฟ้า ส่องสว่าง ประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่มีความพร้อมเช่นกัน


อย่างไรก็ตามสำหรับ เขตเลือกตั้งที่ 2 ของจังหวัดตาก คลอบคลุม ในพื้นที่ ของอำเภอแม่สอด พบพระ และอุ้มผาง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ กว่า 100,000 คน
ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น