แม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว

วันที่ 22 มีนาคม 2562  พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ระดับภาค ส่วนหน้า (ผอ.ศอ.ปกป.ภาค สน.) ร่วมประชุมติดตามการความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา ในหลายพื้นที่เช่น ต.แม่คง ,ต.เสาหิน ,ต.แม่ยวม , ต.บ้านกาศ ยังคงพบปัญหาหมอกควันและไฟป่า


แม่ทัพน้อยภาคที่ 3 กล่าวว่า ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการ แผนการแก้ไขป้องกันปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในระดับอำเภอ ซึ่งมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังข้อบกพร่องหลายอย่าง เช่นปัญหางบประมาณในการดำเนินการ การประสานงาน รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงพิษภัยหมอกควันไฟป่าต่อตนเอง เพื่อจะได้ร่วมกันป้องกันแก้ไข ซึ่งได้ให้คณะทำงานแนะนำแนวทางให้แผนการการดำเนินการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โดยปลัดอำเภอลงพื้นที่รับผิดชอบ เข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน ให้เข้าไปขยายผลแก่ชาวบ้าน ซึ่งบางหมู่บ้านต้องใช้ภาษาท้องถิ่น ส่วนปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นทิศทางลมพัดเข้าในพื้นที่ รวมทั้งไฟป่าลุกลามเข้ามาพื้นที่ ก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชายแดนท้องถิ่น ประสานงานขอความร่วมมือ พร้อมตั้งชุดเผชิญเหตุ ประจำอยู่แนวบริเวณเขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน ตามแนวลำน้ำสาละวินที่มีปัญหา โดยการแก้ปัญหาระยะยาว ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แม่สะเรียง จะขอจัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าเป็นการถาวรต่อไป

สำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่แม่ฮ่องสอน เหมือนกับหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนบน จากการตรวจจุดความร้อน การตรวจคุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากจะถ่ายเทไปมา ขณะที่พื้นที่เป็นแอ่งกระทะ หมอกควันจึงไม่ค่อยระบายได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ฉีดน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละออง ขณะเดียวกัน รัฐบาลซึ่งได้ห่วงใยในเรื่องนี้ ได้ส่งทีมงานทำฝนหลวงมาตรวจสภาพอากาศ ถ้าอากาศมีความชื้นเพียงพอ จะสามารถขึ้นบินทำฝนหลวงทันที ซึ่งจะสามารถบรรเทาปัญหาเรื่องทั้งหมอกควันได้อีกด้วย