650

พิษณุโลก เปิดเรียน 16 ม.ค.งดแสดงดนตรี งานศพต้องขออนุญาตศบค.อำเภอ

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.ที่ห้องประชุมพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพิหรือ ศบค.จังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้มีมติ ดังนี้

1. ให้สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก สถาบันกวดวิชา เปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา ที่มีไข้และอาการคล้ายไข้หวัด ให้หยุดเรียนก่อน เพื่อเฝ้าระวังอาการ

2. การจัดงานตามประเพณี ให้จัดตามประเพณีแบบเรียบง่าย เน้นสาระประเพณีและวัฒนธรรม งานบวช งดแตรวง , งานสังสรรค์ รื่นเริง งดการแสดงวงดนตรี , งดการเลี้ยงแอลกอฮอล์ในงาน โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และกรณีที่มีการจัดงานรวมคนมากกว่า 100 คนขึ้นไป ให้ขออนุญาตการจัดงานที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฝ่ายเลขานุการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) และให้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อนจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ในรายที่ได้รับการอนุญาตจาก ศบค.อำเภอ แล้วนั้น ขอให้ ศบค.อำเภอ ควบคุมกำกับและติดตามอย่างเข้มงวด ในกรณีงานศพ ให้ขออนุญาตการจัดงาน ที่ ศบค.อำเภอ และให้งดการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. กรณีสถานบริการ และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ ให้งดการส่งเสริมการขาย เช่น การนำวงดนตรี/นักร้อง รวมทั้งพนักงานบริการในลักษณะเชียร์แขก (เอ็นเตอร์เทนเนอร์) เฉพาะที่มาจากต่างจังหวัด