ผบ.บชร.3 ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของสารวัตรทหาร จุดตรวจคัดกรอง พื้นที่สุโขทัย

262

ผบ.บชร.3 ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของสารวัตรทหาร จุดตรวจคัดกรอง พื้นที่สุโขทัย

วันที่ 12 ม.ค.64 เวลา 13.00 น.พลตรีกิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชากำาร กองบัญชาการช่วยรบที่ 3(ผบ.บชร.3) และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สารวัตรทหาร ซึ่ง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังสนับสนุนแก่ กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย ในการปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจคัดกรองโรค Covid-19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ. ฝ่ายปกครองและ สาธารณสุข ในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ,อ.ศรีนคร,อ.ศรีสัชนาลัย,และ อ.ท่งเสลี่ยม

โดยได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ