พะเยาหมอกควัน ปกคลุมทั่วท้องฟ้า ค่าPM2.5) ค่า 50

วันที่ 21 มีนาคม 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาช่วงเช้าเย็น ช่วงสายและบ่ายอากาศร้อนอบอ้าว มีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณท้องฟ้าปิด เต็มไปด้วยหมอกควัน         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง


สำหรับมาตรการการป้องกัน หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา นายธีระวัฒน์ เกตสระชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและ นายยุรนันท์ จอมมิ่ง ปลัดอำเภอเมืองพะเยาพร้อมด้วยกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน ,ผู้ช่วยฯ, ผรส. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านสาง ,เทศบาลบ้านสันป่าม่วง และอาสาสมัครป้องกันไฟป่าของตำบลบ้านสางและตำบลบ้านสันป่าม่วง และทุกหมู่บ้านตำบลในเขตอำเภอเมืองพะเยา ได้ร่วมกัน ทำการตั้งจุดตรวจ ลาดตระเวน การป้องกันไม่ให้การเกิดไฟป่า ตามจุดต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่า และลดปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น

หลังจากนั้น ร่วมต้อนรับ นายเสริมยศ สมมั่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า บ้านสันบ่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง และ บ้านสันบัวบก หมู่ที่8 ต.บ้านสาง และได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเฝ้าระวังไฟป่า ในครั้งนี้ด้วย