เชียงใหม่-พิษณุโลก ค่า PM 2.5  พุ่ง เหตุเผาป่า-ควันรถยนต์ ส่งผลกระทบประชาชน กองทัพภาคที่ 3 เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 ม.ค.นี้

269

เชียงใหม่-พิษณุโลก ค่า PM 2.5  พุ่ง เหตุเผาป่า-ควันรถยนต์ ส่งผลกระทบประชาชน กองทัพภาคที่ 3 เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 ม.ค.นี้

วันที่ 7 มกราคม 2564 พลตรี ถนัดพล  โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 และรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า การวางแผนเตรียมการมาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนให้เหมือนกันทั้งหมด เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมที่จะให้แต่ละจังหวัดเริ่มมีการประชุมภายในกันก่อน เพื่อเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และในวันที่ 12 มกราคม จะมีกำหนดการในตารางการปฎิบัติงานกำหนดไว้ว่าวันที่ 15 มกราคม เป็นวันที่คาดว่าเขาจะเริ่มเผากัน เลยมีการวางแผนไว้วันที่ 12 มกราคม มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ และในวันที่ 14 มกราคม ท่านแม่ทัพภาคที่ 3 จะเป็นประธานประชุมทางวีดีโอคอนเฟอเรนซ์(CONFERENCE )เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนตนไปอยู่ที่เชียงใหม่ เพื่อที่จะ KICK OFF ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

“ปัจจุบันได้มีการติดตามไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง พื้นที่ไหนที่ขึ้นเป็นสีเหลืองสีส้มให้มีการชี้แจงเข้ามาโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด จะเป็นผู้ชี้แจงเข้ามาทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ พื้นที่สีส้มสีเหลืองมี ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ดัชนีอากาศเพื่อคุณภาพอากาศ Weather Indices for Air Quality”รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าว

นายประพฤติ ยอดไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา พิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้สภาพอากาศของจังหวัดพิษณุโลก และภาคเหนือ อ่อนกำลังลงส่งผลทำให้มวลอากาศนิ่ง ซึ่งไม่สามารถลอยตัวในแนวดิ่งได้ตามปกติ จึงส่งผลทำให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

รายงานแจ้งว่า สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในบรรยากาศของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอาอากาศ พบปริมาณฝุ่นละอองค่า PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนต่อเนื่อง ในระหว่าง 3-5 มกราคม ที่ผ่านมา

รายงานล่าสุด( 7 ม.ค.)สภาพอากาศบริเวณตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

กลุ่มเสี่ยง: ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด