ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ เตรียมเพิ่มชั่วโมงการบิน 200 ชั่วโมง แก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

นายภาสกร พจนาพันธ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้อากาศยานในการสำรวจ ตรวจตรา เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ ซึ่งได้นำอากาศยานปีกหมุนเฮลิคอปเตอร์แบบ AS350 มาปฏิบัติการบินเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็ก จำนวน 6 ที่นั่ง มีความคล่องตัวสูง สามารถเข้าถึงพื้นที่สูงชันที่เข้าถึงยากจึงเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้กับภารกิจด้านดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยงเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่บินสำรวจปริมาณเชื้อเพลิงและจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟในพื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติการบินสำรวจแนวกันไฟ รวมทั้งขนส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ไปยังหน่วยไฟป่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการดับไฟ ตลอดจนการบินกดดันเชิงจิตวิทยาในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ในการปฏิบัติการดับไฟป่าของอากาศยานกองการบินครั้งนี้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ถังทิ้งน้ำดับไฟป่า (Bambi Backet )ขนาดบรรจุ 450 – 500 ลิตร เพื่อทิ้งน้ำบริเวณที่เกิดไฟป่าเพื่อลดความรุนแรงและการกระจายตัวของไฟป่าในการสนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินให้ดับไฟได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ในห้วงวันที่ 1 ก.พ. – 19 มี.ค.2562 ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำอากาศยานปีกหมุนเฮลิคอปเตอร์แบบ AS350 มาปฏิบัติการบินเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น 130.45 ชั่วโมง โดยเป็นการสนับสนุนการบินสำรวจประเมินสถานการณ์ไฟป่า 27 เที่ยว และทิ้งน้ำดับไฟป่า จำนวน 1,057 เที่ยว

อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 62 นี้ ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนการบินสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนสำคัญด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบินสนับสนุนภารกิจ กรณีฉุกเฉินภัยพิบัติไฟป่า จำนวน 120 ชั่วโมงบิน ขณะนี้เตรียมขอเพิ่มชั่วโมงการบิน 200 ชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันห้วงเดือน เม.ย.62