พะเยา ประเพณี ตักบาตร เที่ยงคืน พระอุปคุตเป็งปุ๊ด”วันเป็งปุ๊ด

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 01.01 น.วันที่ 20 มีนาคม 2562 พระครูสุกิจยากรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และสาธุชน ชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมทำพิธี ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน ซึ่งเป็นประเพณีของทางภาคเหนือ ในทุกปีที่มีวันขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ พระภิกษุสามเณรทุกรูปจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน จะตักบาตรคืนวันอังคารหลังเวลา 00.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่วันพุธ
บรรดาพุทธศาสนิกชนจะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้คอยใส่บาตรตั้งแต่หลังเที่ยงคืน โดยจะตักบาตรเป็งปุ๊ดและ ไหว้สาพระอุปคุต

อันประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมานานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด เป็นทำบุญตักบาตรสร้างทานบารมี ในการเริ่มต้นวันใหม่ ตามความเชื่อของชาวล้านนา ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันเป็นประเพณีมาหลายร้อยปีแต่โยราณกาล ที่มีความเชื่อว่าพระอุปคุตซึ่งเป็นพระอรหันต์สาวกที่มีมหิทธิฤทธิ์ สามารถป้องกันแก้ไขปัญหา ที่พญามารมารบกวนพิธีต่างๆ ได้ โดยจะขึ้นมาจากทะเลแปลงกายเป็นสามเณร ออกโปรดสัตว์และโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณ หากบุคคลใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้ว บุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญ จะทำให้บังเกิดสิริมงคลแก่ชีวิต เกิดความร่ำรวย ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ ด้วยดังกล่าว