เชียงใหม่ ตรวจไวรัสโควิด – 19 ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ฟรี

252

จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจไวรัสโควิด – 19 ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ฟรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันนี้ (29 ธ.ค. 63) บรรดาผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนขายของในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 กว่า 100 ราย ทยอยเดินทางมาตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว โดยมีการตรวจคัดกรองโดยเก็บเนื้อตัวอย่างจากทางเดินหายใจ ซึ่งผลจะออกในช่วงค่ำวันนี้


นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า แม้ว่าจะมีการตรวจคัดกรองให้ผู้ประกอบการภายในงานแล้ว แต่ยังคงมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเข้มข้นเช่นเดิม โดยมีจุดคัดกรองทุกทางเข้างาน มีเจ้าหน้าเดินตรวจตราให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากตลอดเวลาและมีการเว้นระยะห่าง รวมถึงงดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง อาทิ คอนเสิร์ต ลานเบียร์


สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะมาเที่ยวงานฤดูหนาว จะต้องมีนายจ้างเซ็นรับรองว่าไม่ได้ออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายในระยะเวลา 15 วัน แต่สำหรับใครที่นายจ้างไม่สามารถเซ็นรับรองได้ ก็สามารถไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด – 19 ได้ฟรีก่อนที่จะมาร่วมงาน ได้ที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลสารภี ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนชาวไทยที่อยากตรวจเชื้อโควิดแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ว่าจะต้องตรวจหรือไม่ เป็นรายกรณีไป