อุตรดิตถ์ แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 3 (คลิป)

201

สสจ.อุตรดิตถ์ แถลงผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ พบผู้ติดเชื้อฯ รายที่ 3 เป็นสามีของผู้ติดเชื้อรายที่ 2 เจ้าหน้าที่เร่งค้นหากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติม


วันนี้ (29 ธ.ค.63) นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แถลงข่าวการพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 2 ราย โดยรายที่ 1 เป็นเพศหญิง อายุ 48 ปี ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และรายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 37 ปี ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการสอบสวนโรค และควบคุมโรคตามมาตรการต่างๆ

โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้มีการตรวจคัดกรองโรคในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อทั้ง 2 ราย ผลปรากฏว่า การตรวจกลุ่มเสี่ยงของผู้ติดเชื้อรายที่ 1 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่กลุ่มเสี่ยงของผู้ติดเชื้อรายที่ 2 พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ซึ่งเป็นสามี อายุ 36 ปี มีประวัติเดินทางร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 2 ไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดทะเลไทย วันที่ 15 ธันวาคม 2563 และเดินทางกลับมาขายอาหารทะเลที่หน้าร้านมดจริม อ.น้ำปาด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผู้สัมผัสกลุ่มเดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ 2 และได้ดำเนินการควบคุมโรคไปก่อนหน้านี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT ได้แก่ Distancing อยู่ห่างไว้ (รักษาระยะห่าง ไม่ไปในที่แออัด) Mask Wearing ใส่แมสก์กัน (100%) Hand washing หมั่นล้างมือ Testing ตรวจวัดอุณหภูมิและ Thai Cha na ใช้แอปฯไทยชนะ ทุกครั้งเมื่อไปยังสถานที่ต่างๆ

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน