พิษณุโลก ชิงเก็บเชื้อเพลิงสกัดไฟป่า โชว์เก็บใบไม้ทำกระทงแทนการเผาป่า หวังลด PM2.5

239

พิษณุโลก ชิงเก็บเชื้อเพลิงสกัดไฟป่า โชว์เก็บใบไม้ทำกระทงแทนการเผาป่า หวังลด PM2.5

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีเปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง โดยมีนาย นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ผอ.ทสจ.) พิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง, นายทรงศักดิ์ กิติตธากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 พิษณุโลก และคณะกรรมการฯ ร่วมเปิดงานการป้องกันและควบคุมไฟป่า ที่ บ้านวังกระบาก หมู่ 19 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นอกจากนั้น มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วม 500 คนช่วยระดมเก็บขนใบไม้ กิ่งไม้แห้ง และขนส่งนำมารวมกัน ก่อนทำเป็นภาชนะจากใบไม้ ภายในงานมีการสาธิตการจัดการเชื้อเพลิง การเก็บขนใบไม้กิ่งไม้แห้งที่ร่วงหล่นในพื้นที่แล้วนำมาเข้าเครื่องอัดใบไม้ เครื่องบดสับใบไม้กิ่งไม้ ไม่มีการเผา เพื่อลด PM2.5 โดยการขนส่งใบไม้อัดแท่งออกจากพื้นที่ป่า โดยใช้โดรน และจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการป่าไม้โดยทำแนวกันไฟ (Firebreak) ในพื้นที่ระยะทางประมาณ 500 เมตร

 

นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผอ.ทสจ.พิษณุโลก กล่าวว่า พิษณุโลกมีพื้นที่ป่า 2.46 ล้านไร่ ทั้งป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ปีนี้ จะต้องงดการเผาป่าโดยสิ้นเชิง จึงต้องรณรงค์แปรรูปจากเศษใบไม้เป็นภาชนะ นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้วางแผนทำแนวกันไฟใน 5 อำเภอ จำนวน 735 กิโลเมตรเพื่อลดการเกิดไฟป่า ปัจจุบันพิษณุโลกมีเครื่องตรวจวัด PM 2.5 พบว่าอยู่ในระดับค่าปานกลาง ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกถือว่าติดอันดับ 10 จังหวัดภาคเหนือที่จะต้องแก้ปัญหาไฟป่า

นายทรงศักดิ์ กิติตธากรณ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 พิษณุโลก กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา เกิดไฟป่าในแถบ อ.นครไทย อ.ชาติตระการอยู่บ่อยครั้ง พบจุดเกิดฮอตสปอร์ท 1,397 จุดในปี 62 กระทั่งปีนี้ ตั้งเป้าหมายลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ตามเป้าหมายกระทรวงทรัพย์ฯ แต่สำนัก 4ฯ วางแผนลดการเกิดไฟป่าไว้ 30 เปอร์เซ็นต์ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนลดการเผาป่า แม้ว่าปีนี้ เกิดยังไม่มาก ทางกรมป่าไม้จำเป็นต้องจัดกิจกรรมลดไฟป่า โดยเฉพาะหลังบริเวณจัดงานหรือ”เขาฟ้า”มักเกิดไฟป่าบริเวณไหล่เขาประจำ ทุกครั้งต้องใช้การดับไฟถึง 3 วัน ทำให้ต้องจัดกิจกรรมชิงเก็บใบไม้แห้งก่อน