ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ยาวถึงเทศกาลปีใหม่

404

 

อำเภอแม่สอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ยาวถึงเทศกาลปีใหม่

สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ อำเภอชายแดน ของจังหวัดตาก ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ต่อเนื่อง ล่าสุด มียอดผู้ป่วย 12 ราย

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ล่าสุด พบว่าแม้ว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก จะยังไม่มีการประกาศปิดสถานศึกษาในพื้นที่ แต่พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ในพื้นที่ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว ยาวไปถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 และความปลอดภัย ของกลุ่มนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับอนุบาล ซึ่งอาจมีความรู้และความระมัดระวัง ในการป้องกันตนเองไม่เพียงพอ ทำให้คณะผู้บริหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราว เพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา

นอกจากนี้จากการตรวจสอบ พบว่าแม้ว่าโรงเรียนหลายแห่ง ในพื้นที่ เขตเทศบาลนครแม่สอด จะยังไม่ประกาศหยุดเรียน เนื่องจากไม่มีคำสั่งประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตาก แต่ผู้ปกครอง ต่างหยุดการเรียนการสอน ของลูกเองเป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะนักเรียนในระดับ อนุบาลศึกษา ทำให้วันนี้ บางโรงเรียน นักเรียนมาเรียนไม่ถึงจำนวน ครึ่งหนึ่งของห้องเรียน