เชียงใหม่ บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคัก

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ บริเวณอาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ก่อนมีการเปิดหีบเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อย และมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้ง นับบัตรเลือกตั้ง และตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ


ภายในหน่วยเลือกตั้งก่อนที่จะมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในช่วงเวลา 8.00 น. ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ประชาชนเข้าลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ซึ่งภายในหน่วยเลือกตั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับประชาชนที่จะมาลงคะแนน ให้ตรวจสอบรายชื่อของตนเองและชุดที่ต้องลงคะแนนก่อน บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดระยะเวลาในการเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบริเวณด้านในหน่วยเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าของเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) กว่า 59 ชุด และจุดนี้เป็นจุดที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่กว่า 40,000 คน