จังหวัดพิษณุโลก เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมาก

เวลา 08.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก จัดเป็นสถานที่สำหรับผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้ง รายงานบรรยากาศการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก ผู้มาใช้สิทธิ์ที่ลงทะเบียนที่ส่วนใหญ่เป็นคนมีภูมิลำเนาต่างจังหวัดมาทำงานในจังหวัดพิษณุโลก มาตรวจสอบสิทธิ์ เช็คคูหาสำหรับลงคะแนนจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเวลา 07.30-08.00 น.

ก่อนเวลาให้ใช้สิทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทีมประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ว่าจะใช้สิทธิ์ในคูหาใดที่แยกเป็นรายกลุ่มจังหวัด รวมถึงสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตรวจสอบสิทธิ์ได้ แต่ที่น่าสนใจมีเยาวชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคัก

ต่อมา 09.00 น.พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า คูหาชุดที่ 5 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งหลังจากหย่อนบัตรใช้สิทธิ์แล้ว ได้เดินทางกลับทันที

พันตำรวจโท วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทาง ได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้ว เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ 17 มี.ค. ได้มาลงเลือกตั้งก่อนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่ ,คูหา,บัตรเลือกตั้ง ไว้ให้แล้ว

โดยผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นควรนำบัตรประชาชนและมาดูลำดับเลขที่ของตนเอง ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง ซึ่งการใช้สิทธิ์วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั้งจังหวัด 24,065 คน

ทั้งนี้ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

ต่อมาเวลา 10.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้

ส.ปชส.พิษณุโลก ภาพ / ข่าว