ประชาชน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ต่างออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร กันอย่างคึกคัก

บรรยากาศการใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก พบว่าเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะบริเวณจุดเลือกตั้ง นอกเขต ที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เดินทางมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งกลุ่มข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน พ่อค้า ประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่กำลังพล และจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่ ซึ่งมีการแบ่งหน่วยเลือกตั้ง ให้ประชาชนใช้สิทธิ์ เป็นภาค แบ่งเป็น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก

สำหรับจุดเลือกตั้งนอกเขต ที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีผู้แจ้งใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 4,662 คน โดยตั้งแต่เปิดหีบเพื่อใช้สิทธิ์ พบว่าการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยยังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น