อุตรดิตถ์บูรณาการตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร ปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนการเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่กำลังจะมาถึงและจากเหตการณ์ความไม่สงบที่ภาคใต้

โดยมีกำลังตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง สรรพสามิต ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนส่ง และอาสาสมัครต่างๆ ร่วมบูรณาการในครั้งนี้ จากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 6 มีนโยบายและมาตรการในการ รักษาความสงบเรียบร้อยก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่ที่มีความสงบเรียบร้อย ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม 2562 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 นี้

กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
จึงได้จัดให้มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และเป็นการป้องกันเหตุก่อความไม่สงบในพื้นที่ การปล่อยแถวระดม กวาดล้างในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 250 นาย

จังหวัดอุตรดิตถ์มีจำนวนประชากร 458,763 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ จำนวน 367,752 คน โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ผู้สมัครทั้ง 2 เขต จำนวน 58 คน จากที่ผ่านมาจังหวัดอุตรดิตถ์มีความสงบเรียบร้อยดี ไม่น่าเป็นห่วง แต่เพื่อเป็นการไม่ประมาทจึงต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันผู้ไม่หวังดี และต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เสียสละเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์โดยรวม ทั้งนี้ได้เน้นไปที่ระบบขนส่งมวลชนและที่ที่ประชาชนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน