แม่สอด นำใบไม้แห้ง ทำปุ๋ยหมัก ปลูกพืชรับประทานในครัวเรือน แก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาวิกฤต หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่นเดียวกับพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ในขณะที่หลายหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหา ทั้งการกำหนดวันห้ามเผาเด็ดขาด ส่งเสริมเกษตรกรลดการเผาด้วยวิธีไถกลบ หรือจะเป็นการฉีดพ่นละอองน้ำ

ทางด้านนางอรนุช ทัตมะนิน อายุ 50 ปี ชาวชุมชนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เลือกกำจัดวัชพืชและเศษใบไม้แห้ง ที่ร่วงหล่นภายในบริเวณบ้าน ด้วยการนำไปใช้ทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดการเผาสร้างมลพิษในอากาศ โดยนำใบไม้แห้ง 1 ส่วน หมักผสมกับขี้วัว 2 ส่วนและดินอีก 1 ส่วน ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน เพื่อให้เกิดจุลรินทรีย์และแร่ธาตุในดิน จากนั้นสามารถใช้เป็นปุ๋ย ดูแลพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้บริเวณโดยรอบของบ้าน

นางอรนุช ทัตมะนิน กล่าวถึงสาเหตุที่หันมานำใบไม้แห้งมาทำเป็น ปุ๋ยหมัก สิ่งสำคัญคือต้องการให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี ได้รับประทานผักที่ปลูกเอง โดยปลอดจากการใช้สารเคมีต่างๆ ที่มีอันตรายต่อสุขภาพ โดยตนปลูกทั้ง คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง ต้นหอมผักชี และพืชผักสวนครัวต่าง ๆ ไว้เพื่อรับประทานเอง สำหรับการนำใบไม้ มาทำเป็นปุ๋ยหมักนั้น เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการสร้างมลภาวะในอากาศ หรือปัญหาหมอกควันที่ประชาชนกำลังประสบปัญหากันในขณะนี้ จนอาจทำให้เจ็บไข้ได้ป่วย

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น