พะเยา หมอกควันเพิ่มสูง PM 2.5 ค่า 191 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

วันที่ 16 มีนาคม 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาช่วงเช้ามีสภาพอากาศหนาวเย็นท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควันกระจายไปทั่วบริเวณ          จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 191 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 220 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทำให้แสบตาหายใจลำบากเนื่องจากหมอกควันกระจายปกคลุมทั้ว ทั้งบนอากาศและภาคพื้นดิน

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและแวดล้อมจังหวัดพะเยา บูรณาการสนธิกำลังลาดตระเวนป้องกันไฟป่า ทุกอำเภอทหาร มทบ. 34 ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 32 กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการสนธิกำลังลาดตระเวนให้เร็วที่สุด โดยมีอำเภอเป็นผู้วางแผนการลาดตระเวนในแต่ละท้องที่ของอำเภอนั้นๆ

นายประวัติ คำหล่อ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เขตรักษาสัตว์ป่าดอยผาช้าง ได้ประชุมแผนการบินเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอปง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์กรณีเกิดจุด hotspot ในพื้นที่บ้านสันติสุข อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง และ อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ซึ่งได้วางแผนร่วมกับเขตฯ ดอยผาช้าง เข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อม เข้าดับไฟบริเวณห้วยของ บ้านสันกลาง หมู่ที่ 12 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา พื้นที่เสียหาย 6 ไร่