พิษณุโลก งานกาชาดค่ายทหาร รายได้ทูลเกล้าถวาย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

875

พิษณุโลก งานกาชาดค่ายทหาร รายได้ทูลเกล้าถวาย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น.ที่บริเวณสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดงานกาชาดโครงการทหารพันธุ์ดี ในระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา.16.00 น. เป็นไป

พลตรี กิตติพงศ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3(ผบ.บชร.3) กล่าวรายงานว่า สำหรับรายได้จากสินค้าโครงการทหารพันธุ์ดี จะนำทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการนี้ หน่วยทหารพันธุ์ดีในจังหวัดพิษณุโลก จัดการแสดงนิทรรศการของทหารพันธุ์ดี ได้แก่ กิจกรรมของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์พืชพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่ภาคเหนือ-ตอนล่าง, โครงการปลูกผักปลอดภัยไร้สารพิษ, การปลูกนาข้าวอินทรีย์, การเพาะขยายพันธุ์แพะเบงกอล, การเพาะขยายพันธุ์เป็ด, การเพาะพันธุ์ปลานิลของศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน ทุกวันมีการแสดงดนตรีบนเวที มีการแจกของรางวัล ในห้วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังมีสินค้าทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดี อาทิ ผักสดปลอดภัย, ไข่เป็ด, เมล็ดพันธุ์พืช, ผลิตภัณฑ์จากสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3, การออกร้านจำหน่ายสินค้ากำลังพลและครอบครัวภายในค่าย และยังมีสินค้าราคาคุ้มค่าจำนวนมาก อีกทั้งยังได้ช่วยเหลือบุตรและบุพการีของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยการอุดหนุนสินค้าจากการสั่งสินค้าออนไลน์ มีบริการส่งฟรีในรัศมีระยะทาง 10 กิโลเมตร

ชนันท์ ช่างเงิน/เอกสิทธิ์ ทรงทอง ภาพ/ข่าว