เชียงใหม่ ประเพณีปีใหม่ม้ง โยนลูกช่วงเลือกคู่

1469

เชียงใหม่ ประเพณีปีใหม่ม้ง โยนลูกช่วงเลือกคู่

วันที่ 18 ธ.ค. 2563 ที่บ้านน้ำซุ้ม ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้งเครือข่าย 12 หมู่บ้านม้ง ประจำปี 2564 โดยมี พี่ น้องกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าม้งทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประจำชนเผ่า และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของชนเผ่าม้งภายในพื้นที่การจัดงาน อนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองให้คงอยู่สืบต่อไป

 

ประเพณีฉลองปีใหม่ม้ง หรือชื่อเรียกตามภาษาม้ง ว่า “น่อ เป๊ โจ่ว” เป็นงานรื่นเริงของพี่ น้อง กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง โดยจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม ถือเป็นงานรื่นเริง หลังจากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปี อีกทั้งเป็นการฉลองถึงความสำเร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี แต่ละหมู่บ้านจะทำการฉลองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน หรือตามวัน และเวลาที่สะดวกของแต่ละหมู่บ้าน

สำหรับงานประเพณีนี้เป็นงานที่ชาวม้งต่างตั้งตารอคอย เนื่องจากจะมีการพบปะสังสรรค์ ระหว่างกลุ่มญาติมิตร และเป็นวันสำคัญที่หนุ่มสาวแต่ละหมู่บ้าน จะแต่งตัวชุดประจำเผ่าอย่างสวยงามพร้อมสวมใส่เครื่องประดับ เครื่องเงิน ตกแต่งให้สวยงาม ในวันนี้จะมีการพบกันระหว่าง หญิง -ชาย ถือเป็นวันเลือกคู่ โดยการเล่นโยนลูกช่วง หากหญิงสาวพึงพอใจชายคนใด หญิงนั้นจะเป็นคนเริ่มต้นโยนลูกช่วงให้ชายที่ตนหมายตาไว้

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังมีการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ ทั้งการเล่นโยนลูกช่วง การตีลูกข่าง การแสดงชุดอวยพรปีใหม่ การแข่งขันล้อเลื่อนไม้วิ่งลงจากพื้นที่สูง และประเพณีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโส