มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาว สิ่งของพระราชทาน นร.จ.ตาก

474

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาว สิ่งของพระราชทาน นร.จ.ตาก

วันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของพระราชทาน ประจำปี 2563 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พลตำรวจตรีปริญญา วิศิษฐฏากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พันเอกภาส วงศ์สารภี เสนาธิการกองกำลังนเรศวร นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดตาก และเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของพระราชทาน ในครั้งนี้

 

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในนามประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดตาก นำผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของพระราชทาน จำนวน 300 ชุด มามอบให้แก่นักเรียนที่เข้าใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

สำหรับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก มีนักเรียน จำนวน 921 คน คณะครูและบุคลากรทั้งหมดจำนวน 86 คน ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยพัฒนาคุณภาพนักเรียน เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ต่อไป