พะเยา มืดทั้งเมือง!!ภาวะหมอกควันวิกฤต PM 2.5 ทะลุ 171 ไมโครกรัม

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยค่าหมอกควันได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งค่า PM 2.5 ทะลุถึง 171 ไมโครกรัมค่า PM 10 เท่ากับ 201 ไมโครกรัม และเAQI สูงถึง 281 ไมโครกรัม ซึ่งถือว่าเป็นประวัติการของภาวะหมอกควันที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นของปีนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจจุดอาสาเฝ้าระวังไฟป่าของพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ปัญหาลดลง

สภาพปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปปกคลุมด้วยหมอกควันและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในเรื่องของอาการแสบ ตาระคายเคืองคอ รวมทั้งระบบทางเดินหายใจ ของประชาชนหลังค่าหมอกควันได้เพิ่มทวีความรุนแรง และมีค่ามาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดค่าหมอกควันได้เพิ่มสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งค่า PM 2.5ทะลุถึง 171 ไมโครกรัม ค่า PM 10 เท่ากับ 201 ไมโครกรัม และ AQI สูงถึง 281 ไมโครกรัม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและอยู่ในขั้นสีแดงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังคงพบเห็นได้อย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้สภาวะอากาศของพื้นที่จังหวัดพะเยา ปกคลุมด้วยหมอกควันจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวการจราจร รวมทั้งปัจจัยต่อสุขภาพ ขณะที่ทางสาธารณสุขพะเยาได้ออกประกาศให้ประชาชนงดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้อย่างเต็มที่