เชียงใหม่ สถานการณ์หมอกควันไฟป่า วิกฤตหนัก

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีอนุภาคต่ำกว่า 2.5 ไมครอน หรือค่า PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อร่างกายพุ่งขึ้นสูงสุดมาอยู่ที่ 148 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขณะเดียวกันหมอกควันที่สะสมในอากาศทำให้ทัศนวิสัยในการบินของอากาศยาน ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลดลงเหลือเพียง 1800 ถึง 2500 เมตร จากวานนี้ต่ำสุดเพียง 3000 เมตร

ในส่วนท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังไม่ส่งผลกระทบการสายการบินในเส้นทางหลักทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นลงของอากาศยาน เนื่องจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีระบบนำร่องการขึ้นลงอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถช่วยนักบินในการนำอากาศยานขึ้นลงได้ แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักบินเป็นหลักในการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดสารมาเป็นอันดับแรก หากนักบินเห็นว่าไม่ปลอดภัยจากทัศนะวิสัยที่ลดลงก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินไปลงยังท่าอากาศยานที่ปลอดภัยได้


ขณะเดียวกันทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็ได้มีมาตรการในการช่วยแก้ไขสถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่โดยมีการนำรถน้ำออกฉีดพ่นล้างทำความสะอาดตามถนนโดยรอบของท่าอากาศยานรวมทั้งมีการฉีดพ่นน้ำโดยใช้รถดับเพลิง พ่นละอองน้ำเพื่อสร้างม่านน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองในอากาศและสร้างความชุ่มชื้นให้กับอากาศเป็นช่วงเวลา ทั้งในพื้นที่นอกเขตการบิน (Landside) วันละ 3 รอบ และในเขตการบิน (Airside) วันละ 2 รอบ เพื่อหวังที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงสถานการณ์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย