“นักรบดำ” ฉก.ทพ.35 ล่องลำน้ำเมย ขนผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์ป้องกันโควิด – 19 มอบชาวกระเหรี่ยงปกากะญอ(คลิป)

ในห้วงวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563 กองร้อยทหารพรานที่ 3501 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 (ฉก.ทพ.35) จัดกำลังพล ชุดคลายหนาวเดลิเวอรี่ (Team Delivery ) นำผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของแล่นเรือ เดินทางด้วยเรือยนต์เร็วของหน่วย ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ล่องแม่น้ำเมย เมื่อถึงพื้นที่เป้าหมาย เหล่านักรบดำ ชุดคลายหนาวเดลิเวอรี่ กองร้อยทหารพรานที่ 3501 เดินเท้าตามภูมิประเทศ จากชุดปฏิบัติการที่ 3 บ้านแม่เหว่ย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ลุยป่าในม่านหมอกจาง ตามเส้นทางที่สลับกันทั้งเส้นทางป่าและทางดินลาดชัน

ในที่สุด ” ทีมนักรบดำท่าสองยาง ” ชุดคลายหนาวเดลิเวอรี่ (Team Delivery ) ได้เดินทางมาถึงที่ บ้านแม่เหว่ยทะ การเดินทาง เพื่อนำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 70 ผืน ไปมอบให้แก่ราษฎรชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงปกากะญอ บ้านแม่เหว่ยทะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ห่างไกลและบนพื้นที่สูง พร้อมแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 4 กล่อง และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 10 ขวด พบปะพูดคุยให้กำลังใจสร้างรอยยิ้มแก่พี่น้องประชาชนบนดอยสูง และถ่ายทอดคำแนะนำในการดูแลตนเองและรักษาสุขอนามัย สุขภาพ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วย

สำหรับ ทีมนักรบดำท่าสองยาง..ชุดคลายหนาวเดลิเวอรี่ (Team Delivery ) กองร้อยทหารพรานที่ 3501 ฉก.ทพ. 35 จัดกิจกรรมส่งมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงและเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้ได้รับเครื่องกันหนาว และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดูแลสุขอนามัยให้ห่างไกลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ฉก.ทพ. 35 มีความตั้งใจในการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนทุกคน

จากสถานการณ์สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิลดต่ำลงตามลำดับและบางพื้นที่เข้าสู่ภาวะหนาวจัด ซึ่งนำมาสู่ความเดือดร้อนแก่ประชาชนในหลายพื้นที่ และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนยังขาดแคลนสิ่งของกันหนาวหลายจุดบนพื้นที่สูง ทั้งนี้ ฉก.ทพ. 35 ยังคงเตรียมความพร้อม ทั้งกำลังพล จิตอาสาภัยพิบัติ และยุทโธปกรณ์ ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง