เปิดเมิงไต เปิดเมืองไทใหญ่ ชิมอาหารไต ชมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ งานเดียวเที่ยวทั่วแม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.นี้

536

เปิดเมิงไต เปิดเมืองไทใหญ่ ชิมอาหารไต ชมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ งานเดียวเที่ยวทั่วแม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.นี้

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เปิดงานเทศกาล “เปิดเมิงไต” หรือเปิดเมืองไทใหญ่ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อบจ.) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษา ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน งานเดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มาสัมผัสกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อันโดดเด่น เช่น ไทใหญ่ มูเซอ กะเหรี่ยง ลีซู ปะโอ จีนยูนาน ใกล้ชิดกับบ้านจำลองวิถีชนเผ่า มีสินค้าจากร้านค้าของผู้ผลิตสินค้าชุมชน และอาหารท้องถิ่นที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ภายใต้แนวคิด ชิม ชม ช้อป แชะ และแชร์ กับอาหารและขนมไทใหญ่มากกว่า 60 ชนิด กว่า 100 ร้านให้เลือกซื้อในราคาที่แสนจะถูกทั้งถูกใจและถูกปากของความอร่อย ชมการแสดงวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งยังมีทั้งสินค้าชุมชนจากลุ่มอาชีพทั้ง 7 อำเภอ เพื่อนำสินค้าชุมชน อาหารท้องถิ่น ภายใต้การส่งเสริมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และภาคีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรชุมชน มาแสดงและจำหน่ายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการอาหารไทใหญ่ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค นำไปพัฒนาสินค้าของตนเอง เป็นการส่งเสริมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อคืนภาษีสู่ท้องถิ่น นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยลงทะเบียนรับใบงาน จากนั้นหาจุดแสตมป์ให้ครบทั้ง 4 จุดขึ้นไป นำใบงานพร้อมใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระค่าที่พักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในระหว่างวันนี้ถึง 13 ธันวาคม 2563 แลกรับหมวกได้ที่บูธกองคลังกติกาการแลกรับหมวกใบเสร็จรับเงิน มูลค่า 500 บาท/ห้อง แลกรับหมวก 1 ใบใบเสร็จรับเงิน มูลค่า 1,000 บาท/ห้อง แลกรับหมวก 2 ใบ