993

พิษณุโลก กระทรวง พม.เตรียมจัด”ปีน ปลูก ปั่น” เขาบ้านมุง กุมภาพันธ์ นี้

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบหมายให้ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมปีนผา ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายไกรศักดิ์ บุญทิพย์ สมาคมปีนผาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (องค์การมหาชน) หน่วยงาน One Home พม. จังหวัดพิษณุโลก และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ เพื่อหารือและวางแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม “ปีน ปัน ปลูก” โดยเฉพาะการจัดทำการแหล่งปีนผา พร้อมมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และในระดับกระทรวง เพื่อเปิดตัว “การปีนผาสื่อรักในเดือนกุมภาพันธ์ 2564”

ในโอาสนี้ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ได้เข้าพบนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอบ้านมุง โดยมีแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม “ปีน ปั่น ปลูก” เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว