ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 พื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก เกินค่ามาตรฐาน 3 วันต่อเนื่องขณะที่หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฉีดพ่นละอองน้ำ


สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ยังคงเกินค่ามาตรฐาน ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 จากหลายสาเหตุ ทั้งการการเกิดไฟป่าและการเผา ทั้งในพื้นที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในวันนี้ เกินค่ามาตรฐาน วัดได้เช้านี้ที่ 62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบสุขภาพของประชาชน ขนาดที่ ค่า PM10 วันนี้วัดได้ 118 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใกล้เกินค่ามาตรฐาน แต่ปรับลดจากเมื่อวานนี้ ที่เกินมาตรฐานที่ 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


ขณะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำรถบรรทุกน้ำ ออกฉีดพ่นละอองน้ำ ฉีดล้างถนน ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาผลกระทบจากหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่ขณะนี้
ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น