กองทัพภาคที่ 3- วัดจุฬามณี จัดอุปสมบทหมู่ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

294

กองทัพภาคที่ 3 -วัดจุฬามณี จัดอุปสมบทหมู่ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระปลัดนำบุญ สมฺปนฺโน วัดสามพวง จ.สุโขทัย พระผู้แสดงธรรมสอนนาค โดยมี นายเจษฎา ลิ้มตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการขลิบผมนาคเอก

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับวัดจุฬามณี จัดอุปสมบทหมู่จำนวน 92 รูป เนื่องในโอกาส วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ตามพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ