โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมบรรยายสรุปข้อมูลโครงการชลประทานในเขต จ.อุตรดิตถ์

221

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมบรรยายสรุปข้อมูลโครงการชลประทานในเขต จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก พร้อมทั้งข้าราชการ, หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมบรรยายสรุปข้อมูลโครงการชลประทานในเขต จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในเขต จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, นายพิภัช ประจันเขตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน