236

คืนชีวิต”ทีลอซู” ททท.ตาก ร่วมหน่วยงานจัดกิจกรรม ฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ

นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานตาก กล่าวว่า ททท. ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง ได้จัดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาช่วยงานเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์ ในการเพาะกล้าไม้ จากปัญหาปริมาณน้ำของน้ำตกทีลอซู

ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำแม่กลองมีปริมาณลดลงทุกปีและในห้วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์เพาะกล้าไม้
ไม่เพียงพอ สำหรับปลูกทดแทนป่าต้นน้ำให้ฤดูฝน

โดยหลังจากเที่ยวชมน้ำตกทีลอซูน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทย ขากลับนักท่องเที่ยวสามารถแวะทำ
กิจกรรมเพาะกล้าไม้ ซึ่งใช้เวลาเพียง 10-15 นาที ในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูผืนป่าตะวันตก ร่วมกัน

นายอำนาจ ฟองชัย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง กล่าวว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางมีพื้นที่กว่า 1,619,280 ไร่ เป็นเขตป่าอนุรักษ์เพื่อการสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นผืนป่าตะวันตกที่เป็นต้นกำเนิดของแหล่งมรดกโลก และเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำแม่กลอง ที่ไหลลงสู่ภาคกลาง

ปัจจุบันกลับพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณน้ำของน้ำตกทีลอซูลดลงทุกๆ ปี และทำให้ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูสั้นลง ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จึงมีแนวคิดในการปลูกป่าทดแทนและให้ความรู้ชาวบ้านเพื่อคงสภาพผืนป่าให้สมบูรณ์ต่อไป จึงเป็นการที่ดี ททท. และชมรมฯ ช่วยสนับสนุนกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเพาะกล้าไม้ ให้กับทางเขตฯ จึงขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มีใจอนุรักษ์ธรรมชาติ

โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถติดต่อได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้โดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก
055-514341-3 (เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง โทร 055-577318 ,088-4275272