288

ชาวเมียนมานับ 100 คน หยุดงานประท้วง หลังโรงงานวางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวศิริพร สอนไว ปลัดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่จัดหางาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์การภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกียวข้อง เข้าเจรจา กับกลุ่มแรงงาน ชาวเมียนมา จำนวนนับ 100 คน ของบริษัทเอสดี แฟชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 10/2-5 ถนนบัวคูณ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลังกลุ่มแรงงาน ก่อเหตุหยุดงานประท้วง เนื่องจากไม่พอใจ ที่ทางโรงงานออกมาตรการเข้มโควิด 19

ทั้งนี้จากการสอบถาม ทราบว่าทางโรงงานดังกล่าว ได้มีการวางมาตรการ เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มแรงงาน ของตน มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ ในสถานที่ต่างๆ จึงกำหนดให้ แรงงาน เข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในโรงงาน แต่ทำให้กลุ่มแรงงานที่ อาศัยอยู่ภายในโรงงาน นับ 500 คน ในจำนวนนับร้อยคน ไม่พอใจ เนื่องจากมองว่าหากอยู่ในโรงงานอาจคับแคบ และบางส่วนมีครอบครัวที่จะต้องพักอาศัยร่วมกัน ทำให้มีการหยุดงานประท้วงในครั้งนี้

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ และเจ้าของโรงงานได้ร่วมเจรจา จึงเกิดความพอใจ แก่กลุ่มแรงงาน โดยให้กลุ่มแรงงาน สามารถพักอาศัยอยู่นอกโรงงานได้ แต่จะต้องมีการป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ ในการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทำให้กลุ่มแรงงานเกิดความพอใจและแยกย้าย กลับเข้ามาทำงานตามปกติ