พะเยา แผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่น

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 00.04 นาที ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เขตอำเภอเมืองพะเยาและรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้น รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ไปทั่วจังหวัด เบื้องต้นยังไม่ได้ เกิดผลกระทบ ความเสียหายต่ออาคาร บ้านเรือน โรงแรม คอนโด ที่ สูงๆ แต่อย่างใด เพียงแต่รับรู้ว่า เกิดแผ่นดินไหว ขึ้น

สำหรับการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ ศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางความลึกประมาณ 2 กิโลเมตร และอำเภอวังเหนือ เป็นเขตติดต่อกับอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระยะทางห่างกันประมาณ 45 กิโลเมตร ทำให้ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหวจากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางในครั้งนี้