กองบิน 46 จัดประกวดพระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ชิงถ้วยเกียรติยศ ผบ.ทอ.

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 ชมรมพระเครื่องจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย แถลงข่าวการจัดประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 เนื่องจากพิจารณาเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชา ซึ่งถือว่าเป็นมรดกอันเก่าแก่ที่มีคุณค่าของคนไทยและสังคมไทย 

ผู้บังคับการกองบิน  46 กล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนศึกษาหาความรู้และอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา รวมทั้งเป็นการจัดหารายได้ ส่งเสริมให้ประชาชนศึกษาหาความรู้การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา อันเป็นมรดกเก่าแก่ของสังคมไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก

“อีกทั้ง เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของข้าราชการ ลูกจ้าง กองบิน 46 ที่เรียนดีแต่มีรายได้น้อย และเป็นสาธารณกุศลของ กองบิน 46 นอกจากนั้นรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กองทุนหลวงพ่อโชคดี และกองทุนหลวงพ่อธูปเตมีย์มงคล ประการสำคัญจัดหาสิ่งอุปโภค บริโภค และเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 เพื่อช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ  “นาวาอากาศเอก กฤษณ์ กล่าว

ผู้บังคับการกองบิน 46 กล่าวอีกว่า เพื่อนำรายได้ ส่วนหนึ่งมอบให้ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยภาคเหนือ เขต 3 ทำสาธารณะประโยชน์ให้แก่สังคมและบำรุงพระพุทธศาสนา ในการประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน พลอากาศตรี สุพิชัย  สุนทรบุระ  รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานกิตติมศักดิ์ ส่วนรางวัลชนะคะแนนรวมสูงสุด รับถ้วยเกียรติยศ  พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ