อ.พบพระ พบผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่ พักพิงชั่วคราว อุ้มเปี้ยม พร้อมวางมาตรการควบคุมโรค ในพื้นที่

333

อำเภอพบพระ รับรายงานจาก พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านอุ้มเปี้ยม ว่าพบผู้ติดเชื้อโคโรน่า 2019 โควิด 19  ในพื้นที่จำนวน 1 ราย  ชื่อ นายซอกาเน  อายุ 48 ปี   อยู่หมู่ที่ 4 โซน A
พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านอุ้มเปี้ยม ซึ่งทางองค์กร IRC  ได้ทำการสอบสวนโรค ทราบว่า ผู้ป่วยไม่มีทะเบียนในพื้นที่พักพิงชั่วคราว  แต่มีบัตรรับอาหาร จากองค์กร TBC และไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก TBC มาเป็นระยะเวลาสองปีแล้ว  โดยมีผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 10 คน

ทั้งนื้ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านอุ้มเปี้ยม  ได้ดำเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่  โดยทำการล็อคดาวน์พื้นที่หมู่ 4 โซน A  จัดกำลังสมาชิก อส. และรปภ.หมู่บ้าน ควบคุมห้ามบุคคลเข้าออกในพื้นที่   เพิ่มมาตรการลาดตระเวนโดยรอบพื้นที่พักพิง เพื่อไม่ให้บุคคลลักลอบเข้าออก พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านอุ้มเปี้ยม  ร่วมกับองค์กร IRC  ดำเนินการกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ทหาร กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 สนับสนุนลวดหนาม เพื่อติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงที่มีบุคคลลักลอบเข้าออก