ชาว จ.อุตรดิตถ์ พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

359

ชาว จ.อุตรดิตถ์ พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563


ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันนี้ (21 พ.ย.2563) เวลา 14.09 น. ณ พระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระวินัยสาธร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธรรมยุติ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาฯ โดยมีพุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการนักเรียน นักศึกษา พร้อมใจใส่เสื้อโทนสีเหลือง ชุดสุภาพ ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

สำหรับท่านที่สนใจจะขอรับเป็นเจ้าภาพ หรือบริจาคปัจจัย ติดต่อได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบถามทางโทรศัพท์ 0 – 5541 – 7796 และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ครั้งต่อไปจะตรงกับวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดพิธีฯ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง และที่วัดศูนย์ประจำอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์ทุกจังหวัดทั่วประเทศไปจนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน