484

พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ”์เปิดค่ายแกนนำเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครสร้างสุขทั่วประเทศ(คลิป)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดบ้านแถว ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ประธานเปิดค่ายเส้นทางสู่สุดยอดแกนนำอาสาสมัครสร้างสุข จัดโดยชมรมอาสาสมัครสร้างสุข ซึ่งมีเครือข่ายเยาวชนที่สนใจจากจังหวัดพิษณุโลก นนทบุรี เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรีปทุมธานี พิจิตร ศรีสะเกษ และกรุงเทพมหานคร จำนวน 39 คน เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะการใช้ชีวิต และรู้เท่าทันปัญหา รวมถึงสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันความสุข มีจิตเป็นผู้ให้ และรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย นันทนาการสร้างสุข กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรียนรู้ค้นหาตนเองผ่านกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา-ศิลปะบำบัด หลอมรวมอาสาสมัครสร้างสุข เสริมพลังกายใจจากใจพี่สู่ใจน้อง และร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนงานอาสาสมัครสร้างสุข

สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ได้รับการสนับสนุนจาก วัดบ้านแถว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ธนาคารเวลา โรงพยาบาลพุทธชินราช สมาคมสร้างสุขภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายปิยพงษ์ ชมสวนมั่งมี ผู้ประสานงานเยาวชน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง และประธานชมรมอาสาสมัครสร้างสุข